KARDIREX ÜZEMORVOSI SZOLGÁLAT

Foglalkozás- egészségügyi alapellátás:
Foglalkozás- egészségügyi alapellátás célja, hogy általános képet adjon a dolgozó egészségi állapotáról, kiszűrje a munkavégzés során esetleg előforduló egészségkárosodást, figyelembe véve az ergonómiai és munka- higiénés szempont rendszereket. A foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás keretében sor kerül a vizsgálatokhoz szükséges szakorvosi vizsgálatok kezdeményezésére, a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek kivizsgálására, a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálatára.

A Kardirex Egészségügyi Központ 1995 óta lát el foglalkozás-egészségügyi alapellátó feladatokat.

Szerződött partnereink dolgozóinál a következő vizsgálat típusokat végezzük:

  • alkalmassági vizsgálat, amely lehet: előzetes, időszakos, soron kívüli, záró vizsgálat, külföldi munkavégzés miatti,
  • csoportú jogosítvány hosszabbítás,
  • csoportú lőfegyver-viselési engedély hosszabbítás,
  • építőgép-kezelői jogosítvány hosszabbítás.

A szerződött partnereink munkavállalóit a Táncsics Mihály u. 43 szám alatti központi telephelyünkön fogadjuk.
Nagyobb létszámú cégeknél alapellátó rendelőt működtetünk.
Távolabbi székhelyű cégeknél az időszakos vizsgálatokat kiszállással oldjuk meg.

Kardirex Munkapszichológiai Laboratórium
munkapszichológia olyan tudomány, mely a dolgozó emberek munkakörnyezetében lejátszódó tevékenységeinek pszichológiai vonatkozásait vizsgálja a hatékonyabb termelés és a dolgozók jóléte érdekében. Három tényezőre irányítja a figyelmet: a dolgozó emberre, a munkakörnyezetre és a termelési tevékenységre. 

A munkapszichológiai alkalmassági vizsgálatokat 1998-óta végzünk. A megbízó cégek kérését messzemenően figyelembe véve állítjuk össze az adott alkalmasság vizsgálat tesztbattériáját, illetve az alkalmazott műszeres vizsgálatokat.

Végzünk vezető-kiválasztást, illetve igény esetén know-how összeállítását is.

Munkapszichológiai Laboratóriumunk 2004 júliusától az OKK-OMSZI megbízásából Győr-Moson-Sopron megyében egyedüli a lőfegyvert hivatásszerűen használók elsőfokú alkalmasságát (lőfegyver viselési alkalmasság) vizsgáló intézmény.

 

Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

Győr város munkavállalóinak területi ellátási kötelezettséggel végezzük a foglalkozás-egészségügyi szakellátást.
Győr-Moson-Sopron megyei jogkörrel: a lőfegyvert hivatásszerűen használó munkavállalók munkapszichológiai vizsgálatát biztosítjuk.
Munkaköri alkalmassági vizsgálatok másodfokú elbírálását végezzük, amely lehet előzetes, időszakos, soron kívüli vagy záróvizsgálat.
Amennyiben az elsőfokú alkalmassági vizsgálatot is a Kardirex végezte, az alkalmassági másodfokú véleményezésére a PAMOK foglalkozás-egészségügyi szakellátó helye jogosult.

Szakmai alkalmassági vizsgálatokat végzünk
– munkaközvetítés előkészítése,
– a beiskolázás előkészítése,
– a közhasznú munkavégzés előkészítése,
– valamint a foglalkoztathatóság megállapítása keretében.

Kockázatbecslés

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv., a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. tv., és az ezen törvények végrehajtására kiadott rendeletek (26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről, 25/2000.(IX. 30.) EüM-SzCsM rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról, a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről, 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól, 65/1999. (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről) szerint a munkáltató köteles értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására.

 A Kardirex Foglalkozás-Egészségügyi Központ vállalja, hogy foglalkozás-egészségügyi- és munkahigiénés szakorvosaival, munkavédelmi szakembereivel a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv., a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. tv., és az ezen törvények végrehajtására kiadott hatályos rendeletek szerint a munkavállalók egészségét és biztonságát érintő veszélyek felmérését, a kockázatok munkabiztonsági és munkaegészségügyi értékelését elvégzi, valamint javaslatot tesz a kockázatot csökkentő intézkedésekre.

A Kardirex Csoporton belül az Endorex Kft végzi a kockázatértékelési feladatokat.

KARDIREX EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GYŐR

Cím: 9024 Győr, Táncsics Mihály u. 43.
Bejelentkezés, időpont egyeztetés:96/516-320
Fax: 96/516-328
Adószám: 11460051-2-08
Cégjegyzékszám: 08-09-005888
Email: info@kardirex.hu